Blog > Komentarze do wpisu
Apollo z Kassel

Notatki z podróży: po drodze do Anglii krótki przystanek w Kassel - z powodu tej rzeźby, choć poza tym jest tam jeszcze trochę niezwykle pięknych zabytków. Ale to jest jedna z najważniejszych rzeźb na świecie: rzymski marmurowy posąg, uważany za w miarę wierną kopię Apollina o przydomku Parnopios ("od szarańczy"), dłuta Fidiasza. O takiej rzeźbie stojącej na ateńskiej Akropolis wspomina Pauzaniasz, pisząc również, że została ufundowana jako wotum za odwrócenie plagi szarańczy. To zupełnie inny Fidiasz niż monumentalne posągi chryzelefantynowe Zeusa Olimpijskiego czy Ateny Parthenos: Apollo był po prostu rzeźbą brązową, w rękach trzymał prawdopodobnie szarańczę i łuk. Kopia została znaleziona w XVIII wieku w ruinach willi cesarza Domicjana pod Rzymem i stanowi jeden z najlepszych zabytków rzymskiej sztuki rzeźbiarskiej.

Apollo z Kassel Apollo z Kassel

Antikensammlung Kassel, Schloss Wilhelmshöhe

środa, 28 lipca 2010, drakaina

Polecane wpisy

       Copyright

       

       

        Najlepsze Blogi