Blog > Komentarze do wpisu
Etruskie antefiksy

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech etruskiej architektury świątynnej (podobnie zresztą jak wczesnorzymskiej) były, oprócz pewnych cech konstrukcyjno-strukturalnych, stosowane do budowy materiały: cegła suszona, drewno i terakota. Ta ostatnia używana była głównie w dekoracjach reliefowych i rzeźbiarskich, z których zachowało się do dziś całkiem sporo. Typowym elementem dekoracji były m. in. antefiksy - ozdobniki umieszczane wzdłuż krawędzi dachu - w przypadku budowli etruskich najczęściej rzeźbione w motywy roślinne, zwłaszcza palmety, albo też figuralne: zazwyczaj gorgonejony i głowy satyrów, ale także popiersia męskie i kobiece. Były one następnie malowane i również sporo z tej polichromii przetrwało do naszych czasów. Ich styl zmieniał się wraz ze zmianami stylu w rzeźbie.

Antefiks

Antefiks z głową kory w stylu archaicznym

Antefiks

Antefiks z głową satyra lub Sylena

Antefiks

Antefiks z głową kobiecą

Antefiks

A tak to wyglądało od tyłu.

 

Zdjęcie 1 i 4 - British Museum, Londyn; zdjęcie 2 i 3 - Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhaga

niedziela, 20 grudnia 2009, drakaina

Polecane wpisy

       Copyright

       

       

        Najlepsze Blogi